«

»

okt 28

Kommunikationsoperatör och projektläge

Kommunikationsoperatör

Telia blir vår kommunikationsoperatör.
Vi kommer att bjuda in till ett informationsmöte under november. Vi återkommer inom kort med dag, tid och plats.

Projektläge

På grund av resursbrist på fibersvestare kommer projektet bli något försenat. Sista blåsningen av fiber kommer att ske första veckan i november.

Under första kvartalet 2015 beräknar vi att alla fastigheter har tillgång till fibern.