«

»

maj 10

Föreningsstämma 2016

Ordinarie föreningsstämma 2016 kommer att hållas söndag 29 maj, kl. 16:00 i Bullaregården.

Dagordning enligt stadgarna.