«

»

maj 21

Föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma 2017 kommer att hållas söndag 11 juni, kl. 15:00 i Bullaregården.

Dagordning enligt stadgarna.