«

»

apr 18

Föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma 2018 kommer att hållas torsdag 3 maj kl.19:00 i Hantverkshuset, Östad.

Dagordning enligt stadgarna.