«

mar 31

Föreningsstämma 2019

Ordinarie föreningsstämma 2019 kommer att hållas söndag 19 maj kl.16:00 i Hantverkshuset, Östad.

Nytt kommunikationsavtal.

Eventuellt samarbete med Västfiber.

Dagordning enligt stadgarna.