Projektbeskrivning och ekonomi

Tillsammans utvecklar vi bygden!

Processen består av sju delmoment för att nå fram till en aktiverad fiberuppkoppling

 

 

Källa: byNet

 

 

Idag befinner vi oss mellan delmoment 2 och 3.

Det finns bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här:
EU-stöd ca 35%
Kommunen ca 15%
Fiberföreningen ca 50%

Tanken är att man pressar kostnader genom:

  • En egen arbetsinsats på tre arbetsdagar, kan ske genom att röja för grävmaskin, hämta material gå med grävmaskin, kan man inte själv kan man sätta någon i sitt ställe.
  • Mark där ledning går upplåts gratis.
  • Upplägget är det samma som när man på landsbygden i början av 1900-talet byggde ut elnätet, genom ekonomiska föreningar.

byNet hjälper till med projektering av nätet och fram till att ev. byggnation sker så tar de inte ut någon kostnad. Deras förtjänst ligger i att leverera material, slang, fiber etc.

byNet kommer att göra en projektering när föreningen samlat in tillräckligt antal medlemmar, då vet vi mer om var kostnaden hamnar.

byNet förser föreningarna med all den kompetens föreningarna behöver samt tar ansvar för den specialentreprenad systemet kräver.

Blir man medlem har man inte förbundit sig att delta. Genom medlemskapet visar man sitt intresse för byggnationen. Avtal tecknas när projektering och markupplåtelseavtal har skett.

Ekonomi

Kostnadsjämförelser

Exempel på tjänster idag:
Tv                                                                                  235:-/mån (parabol via Viasat)
Telefon                                                                          145:-/mån (fast telefoni via Telia)
Internet                                                                          309:-/mån (8 Mbit internet via Telia)___________________________________________________________________
Summa per månad                                                        689:-

Möjlighet att få med fiber:
Tv paket lagom + IP-Telefon + Internet 100/10 Mbit     299:-
Service avgift till fiberföreningen                                     50:- ___________________________________________________________________
Summa per månad                                                        349:-

Kostnad för anslutning till fibernätet
Anslutningsavgiften till föreningen är inte fastställd. Vad kostnaden blir beror bl a på antalet anslutna medlemmar samt bidragsstorleken.
Andra föreningar har hamnat på kostnader mellan 15 000 – 30 000:- / fastighet.

Viktigt att veta!

Om du väljer att ansluta dig
Du kan välja att ansluta dig till föreningens fibernät, men du behöver inte förbinda dig till att köpa tjänsterna som föreningen erbjuder.
Endast föreningens serviceavgift på 50:- / månad tillkommer.
Ansluter du fastigheten till föreningens fibernät kan fastighetsvärdet komma att öka (schablonvärde 30 000 – 40 000:- )

Om du väljer att INTE ansluta dig
Den som väljer att ansluta sig senare kommer att få betala en betydligt högre  avgift. Det kan komma att röra sig om ca 60 000:-
Detta beror på att anslutningen då inte är bidragsberättigad. Gräv- och markjobb, samt installation blir också dyrare då de inte upphandlas för fler fastighetsägare.