Information, länkar

Anslutningsavgiften – inbetalning nr 2

På den ordinarie föreningsstämman den 30 mars beslöts att inbetalning nr 2 på 5000 kr ska vara insatt på föreningens bankgiro senast 30 april, 2014.
Ange namn på inbetalare och vilken fastighet som avses.

Nergrävning av fiberslang på egen tomt

Här finns information om hur fiberslangen bör grävas ner på egen tomt (PDF).

Länk till information om regeringens senaste satsning på bredband
Länk till Tanums kommuns information om bredband
Länk till Sundshults fiber, Södra Bullaren
Länk till Töftedals fiber, Dalsland