Medlemskap

Medlemskap i föreningen (årlig avgift): 200 kr
Insats (engångskostnad): 100 kr.

Blankett för ansökan om medlemskap (PDF)

Hämta Adobe reader här för att öppna PDF-filer

Argument för medlemskap

 • Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.
 • Behålla/öka företagande.
 • Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
 • Distansarbete fungerar med bra bredband, t ex. arbeta hemma vissa dagar i veckan.
 • Delta i utbildning på distans.
 • Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både ljud och bild.
 • Bättre möjlighet att ta del av de tjänster på internet som kräver högre kapacitet t ex YouTube, skicka fotografier till framkallning.
 • Kommunicera med anhöriga – vänner via t ex Skype.
 • Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband.
 • Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc…
 • Alltfler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.
 • Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir lättare att sälja.
 • Besökare och turister önskar/kräver bredband när de har semester.
 • Ej väderberoende, t ex för fukt och åska. Driftsäkert.
 • TeliaSonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer.

Vad är alternativet till bredband via optisk fiber?

ADSL

 • Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter över 10 Mb/s.
 • Beroende av kopparnät, som är ålderstiget.
 • Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande  träd, fukt, snö och åsknedslag.

Trådlöst bredband

 • Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
 • Känsligt för väderpåverkan.
 • Kapaciteten delas på antalet anslutningar.
 • Mottagningsförhållanden varierar.

Framtidens teknik (LTE/4G)

 • Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
 • De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
 • Kapaciteten delas på antalet anslutningar.