Kontakt

Vid störningar med internet, tv och telefoni är det i första hand Telia du ska kontakta:

Telias driftkarta och felsökning
Telias supportnummer: 020-240 250

Vid konstaterad eller misstänkt avgrävning av fiber:

0525-520 64 073-0752064
Skicka e-post

Vid fakturafrågor, kontakta:

Anita Älgemon

070 240 91 00
Skicka e-post

Övriga frågor till föreningen:

Skicka e-post

STYRELSEN

Lennart Andersson

Ordförande

0525-520 64

Ingvar Olofsson

Sekreterare

0525-510 52

Raymond Holmberg

Kassör

0525-506 47

Sture Olsson

Ledamot

0525-530 03

Kaj Johansson

Ledamot

070-272 99 10

Tore Ågren

Ersättare

070-606 92 34

Fredrik Dahlberg

Ersättare

073-0630536