Föreningen

Föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma 2018 kommer att hållas torsdag 3 maj kl.19:00 i Hantverkshuset, Östad.

Dagordning enligt stadgarna.

 

Föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma 2017 kommer att hållas söndag 11 juni, kl. 15:00 i Bullaregården.

Dagordning enligt stadgarna

 

Föreningsstämma 2016

Ordinarie föreningsstämma 2016 kommer att hållas söndag 29 maj, kl. 16:00 i Bullaregården.

Dagordning enligt stadgarna.

 

Planerat driftstopp 150825

ByNet kommer att utföra jobb i nodskåpet vid telestationen på Backa, Tisdag den 25/8.

Avbrott 08:00-12:00

Troligtvis rör det sig om ungefär en timmas driftstopp men ByNet har meddelat Fiberföreningen och Telia att de vill ha förmiddagen som ”fönster”.

 

Föreningsstämma 2015

Ordinarie föreningsstämma 2015 kommer att hållas söndag 14 juni kl. 15:00 i Bullaregården.

 

 

Fiberuppkoppling

Nu har EL TEL börjat installera Telias utrustning hos kund nod 2 påbörjad 18-5 .

När teknikern är klar skall tv fungera då är det viktigt att kunden ringer Telia och aktivera fibern 020 400800 när dom svarar begär man aktivering av fiber.

Det har gjorts försök nu i veckan men utan något bra resultat dom skyller på att tekniskt fel på Telias utrustning.

Det har varit fel på anslutningarna hos en del, ByNet har lovat ta tag i detta till veckan .

När teknikern har varit hos kunden och sagt att signal saknas behöver denne ej ringa föreningen, detta  skall han rapportera till Telia ,ByNet och föreningen.

 

Fiberuppkoppling

Måndag 20/4 börjar Telia ljussätta vårat fiberområde. Inom kort kommer ni att bli kontaktade av entreprenören som ska installera utrustningen i er fastighet.

Svetsning fibern börjar denna vecka (vecka 6).

Det är därför viktigt att fiberboxen nu är uppsatt på ditt hus!

Kommunikationsoperatör

Telia blir vår kommunikationsoperatör.
Vi kommer att bjuda in till ett informationsmöte under november. Vi återkommer inom kort med dag, tid och plats.

Projektläge

På grund av resursbrist på fibersvestare kommer projektet bli något försenat. Sista blåsningen av fiber kommer att ske första veckan i november.

Under första kvartalet 2015 beräknar vi att alla fastigheter har tillgång till fibern.

Fasadboxar!

Ni som vet med er att ni inte fått era fasadboxar så kontakta någon i styrelsen så att ni får er box.

Anslutningsavgiften – inbetalning nr 2

På den ordinarie föreningsstämman den 30 mars beslöts att inbetalning nr 2 på 5000 kr ska vara insatt på föreningens bankgiro senast 30 april, 2014.

Ange namn på inbetalare och vilken fastighet som avses.

Nergrävning av fiberslang på egen tomt

Här finns information om hur fiberslangen bör grävas ner på egen tomt (PDF).

Projektstart!

Vid den extra stämman 10 februari beslöts enhälligt att projektet skall påbörjas. På stämman närvarade ca 100 medlemmar.
Följande beslöts:

  • Då den kalkylerade kostnaden per fastigheten ligger på 17 000 kr beslöts att maximala anläggningskostnaden per fastighet inte får överstiga 19 000 kr.
  • En första delbetalning av anslutningsavgiften, 10 000 kr, skall vara inbetald senast 1 juni 2013.

Genomförande och tidsplan

  • Anslutningsavtal upprättas (februari-mars, 2013)
  • Markägaravtal upprättas (mars-maj, 2013)
  • Upphandling (mars-april, 2013)
  • Tillståndsarbete och utsättning (mars-oktober, 2013)
  • Förberedande arbete/dagsverkan (mars-november, 2013)
  • Grävning och tryckning (juli-november, 2013)

Föreningen bildades vid en första konstituerande stämma på Bullaregården 2011-10-09. Närvarande var 35 personer.

Föreningen registrerades hos Bolagsverket 2011-10-27.
Kontakt: info@norrabullarensfiber.se
Organisationsnummer: 769623-8505
Bg: 805-5584

Stadgar (PDF)
Information_och_Ansokan (PDF) 

Hämta Adobe reader här för att öppna PDF-filer